Wa Schüler vun der Septième zesumme sangen, da léieren si sech klasseniwwergräifend kennen. Wa Schüler zesumme sangen, fuerderen a fleege si ‚sozial Kompetenzen’. Si schaffen zesummen op en Ziel hin, si lauschteren openeen a passe sech un, si rappe sech géigesäiteg mat a motivéiere sech, si deelen Emotiounen an drécke sech mat hirer Stëmm aus. Doriwwer eraus huet Sange bekanntlech therapeutesch a gesondheetsfördernd Auswirkungen.Wa Septimanerschüler e Chouer op d’Bee stellen, en CD ophuelen a virun der Schoulgemeinschaft optrieden, da klammen si op eng direkt a lieweg Art a Weis an d’Kulturliewen vun der ‚grousser Schoul’ eran, ganz nom Motto Déi Kléng sange fir déi Grouss. Virun der Chrëschtvakanz gëtt un all Septimaner aus béide Regimer (technique, classique) den Opruff gemat fir am 2. an am 3. Trimester am Chouer mat ze sangen. Geprouft gëtt vu Januar un ee Wochendag an der Mëttesstonn (12:00-12:30). Gesongen an astudéiert gi 5 nei lëtzebuergëschsproocheg, jonk an ‚hausgemate’ Lidder iwwert jugendlech, reell oder fantastesch Themen, geschriwwe vu Schüler a Proffen aus dem Haus. Am Juni gëtt e Maxi-CD ënnert professionelle Viraussetzungen a mat Begleetband produzéiert. De fäerdegen CD gëtt u Lëtzbuerger Kanner- a Jugendchéier an u Schoule verschéckt. Text, Nouten an Informatiounen iwwert den CD kënnen um Site vun der Schoul www.lce.lu gekuckt an erofgeluede ginn. Den CD kascht offiziell 5 Euro.